Chính sách đổi trả

Điều kiện trả hàng

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;

• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, họa tiết, kiểu dáng v.vv...);

• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

• Sản phẩm có lỗi ố, rách hỏng mà Người bán không nhắc tới trong mô tả sản phẩm;

• Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Lemo sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).

Trong trường hợp lỗi từ phía Người bán, Người mua không cần trả phí vận chuyển 2 chiều và bất kỳ khoản phí nào khác.

Lemo khuyến khích Người mua và Người bán liên hệ trao đổi với nhau về các phát sinh liên quan đến đơn hàng để nhận được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tất cả các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng Lemo.

Trong trường hợp Người mua và Người bán không đạt được sự đồng thuận, Lemo sẽ xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Lemo.

Lưu ý: Lemo khuyến khích Người mua quay lại video clip mở hàng để làm bằng chứng khi có khiếu nại xảy ra. Video nên thể hiện rõ các yếu tố sau :

  • 6 mặt bên ngoài của kiện hàng
  • Đúng thông tin đơn hàng đã đặt (mã đơn hàng, mã vận đơn...)
  • Tình trạng, số lượng, và lỗi của sản phẩm nhận được

Nếu dung lượng video lớn, Người mua có thể tải lên
https://www.youtube.com/ hoặc
https://drive.google.com/drive
(để chế độ công khai), sau đó gửi lại đường link của video mở hàng cho Lemo tại phần ‘Ghi chú’ khi gửi yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền