Làm cách nào để xóa vĩnh viễn tài khoản Lemo của tôi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xóa vĩnh viễn tài khoản Lemo của mình?

 • Bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản
 • Trang cá nhân, ảnh, bài viết, video và tất cả nội dung khác bạn đã thêm đều bị xóa vĩnh viễn. Bạn sẽ không thể lấy lại bất kỳ nội dung nào mà mình đã thêm.
 • Một số thông tin, như bình luận của bạn trên các Sản phẩm, trong Giỏ hàng, Đơn hàng, Tin mới đều sẽ bị xoá vĩnh viễn.
 • Trong trường hợp bạn đăng ký tài khoản Shop mà chỉ có bạn kiểm soát cũng sẽ bị xóa. Nếu không muốn Shop bị xóa, bạn có thể cấp toàn quyền kiểm soát Shop cho người khác. Sau đó, bạn có thể xóa tài khoản của mình mà không bị xóa Shop.

Nếu tôi không muốn xóa tất cả nội dung mà chỉ muốn tạm ngưng sử dụng Lemo thì sao?

Bạn có thể ngưng sử dụng Lemo và tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình. Khi bạn tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình:

 • Mọi người sẽ không thể xem hoặc truy cập Tủ đồ cá nhân Lemo của bạn.
 • Ảnh, bài viết và video, bình luận sẽ không bị xóa. Ảnh đại diện của bạn vẫn sẽ hiển thị trong các cuộc trò chuyện/ bình luận. Mọi người vẫn có thể bình luận cho bạn. Bạn sẽ tiếp tục hiển thị với người theo dõi trên Lemo ở những nơi mà họ có thể bình luận cho bạn.
 • Những tài khoản Shop chỉ có bạn kiểm soát cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu Shop của bạn bị vô hiệu hóa, mọi người sẽ không xem được Shop hoặc tìm thấy Shop khi tìm kiếm. Nếu không muốn Shop bị vô hiệu hóa, bạn có thể cấp toàn quyền kiểm soát Shop cho người khác. Sau đó, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình mà không cần vô hiệu hóa Shop.
 • Bạn có thể quay lại bất cứ khi nào mình muốn.

Làm cách nào để xóa vĩnh viễn tài khoản của tôi?

Cách xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn:

 1. Trên ứng dụng Lemo
 2. trong tab Tài khoản
 3. Nhấp vào menu Vô hiệu hóa & xóa
 4. Ở màn hình Vô hiệu hóa và xóa tài khoản Lemo, đọc & nhấp vào nút Xác nhận xóa

Tôi hủy quá trình xóa tài khoản được không?

Nếu chưa đến 30 ngày kể từ khi bắt đầu xóa, bạn có thể hủy quá trình xóa tài khoản. Sau 30 ngày, tài khoản cùng tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bạn sẽ không thể lấy lại thông tin của mình.

Chúng tôi có thể mất tối đa 90 ngày từ khi bắt đầu quá trình xóa để xóa tất cả nội dung mà bạn đã đăng. Trong khi chúng tôi xóa, những người khác trên Lemo sẽ không truy cập được thông tin này.

Sau 90 ngày, bản sao thông tin của bạn có thể vẫn còn trong kho lưu trữ dự phòng mà chúng tôi dùng để khôi phục trong trường hợp có thảm họa, lỗi phần mềm hoặc sự cố mất dữ liệu khác. Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin của bạn phòng khi có vấn đề pháp lý, vi phạm điều khoản hoặc để tránh phá hoại.

Cách hủy quá trình xóa tài khoản:

 1. Đăng nhập tài khoản Lemo của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi xóa tài khoản.
 2. Nhấp vào Hủy xóa.